Ô dù gấp ba 01

 

 

Mã sản phẩm : 01

 

 

Loại dù           : gấp ba

 

 

Đường kính    : 58 cm

 

 

Công nghệ      : in lụa màu

 

 

Đóng gói         : bao đựng có in