Ô dù gấp ba 03

 

 

Mã sản phẩm : 03

 

 

Loại dù           : gấp ba – cán gỗ

 

 

Đường kính    : 58 cm

 

 

Công nghệ      : in lụa màu

 

 

Đóng gói         : bao đựng không in