Quạt nhựa 01

Mã sản phẩm : 01

 

 

Kích thước      : 24 x 34 cm (tính luôn cán)

 

 

Chất liệu         : nhựa + decal

 

 

Công nghệ      : in offset full màu sắc 2 mặt

 

 

Đóng gói         : 1000 cái / 1 thùng carton

 

 

Danh mục: